ROENDEFR
 

SupraWeg Logistic

Site-ul  SUPRAWEG LOGISTIC  se adreseaza investitorilor, care, conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind cali-
tatea in constructii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente şi au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:

  • stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate;
  • obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire;
  • asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
  • asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor;
  • acţionarea în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;
  • asigurarea recepţiei lucrărilor de construcţii la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie;
    întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietar;
  • expertizarea construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi, în situaţiile în care la aceste construcţii se execută lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi.

Totodata, site-ul www.dirigintidesantier.ro se adreseaza dirigintilor de specialitate, autorizati conform prevederilor legale, ce doresc sa se alature SUPRAWEG LOGISTIC , pentru prestarea activitatii de supraveghere de santier.

SUPRAWEG LOGISTIC , ca agent economic de consultanta specializat, conform legii, asigura servicii de supraveghere de santier (dirigentie de santier), prin diriginti de specialitate autorizati.

MARCA  DE CERTIFICARE QUALITAS PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII LA S.C.  SUPRAWEG LOGISTIC S.R.L. - Bucureşti

CERTIFICAT SMC nr. QC/1112, SR EN ISO 9001: 2008

Qualitas

Proiecte SupraWeg Logistic